+48 795 520 177 fundacjaluce@gmail.com

Z Duszą Na Języki

– Na początku było słowo…

Projekt Z Duszą Na Języki to jednak nie tylko nauka słówek, ale nauka słówek połączona z rozwojem wielu obszarów wiedzy i intelektu, a także… ducha właśnie. Pomysłodawcy projektu wychodzą bowiem z założenia, że pewne wartości brzmią tak samo pięknie w każdym języku. Żeby jednak je wyrazić trzeba ten język poznać.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach projektu uczą języków nowatorską metodą, która przemawia zarówno do rozumu, jak i ducha, a połączenie tych dwóch sfer jest gwarancją sukcesu.