+48 795 520 177 fundacjaluce@gmail.com

M jak Szaleństwo

m_jak_szalenstwo
To seria trzech etiud fabularnych inspirowanych życiem świętych bezpośrednio lub pośrednio związanych z Podbeskidziem. Postacie historyczne mogą być inspiracją dla współczesnego człowieka. Niesamowity materiał na katechezę.

Każdy z trzech odcinków jest podzielony na dwie części: dokumentalną oraz współczesno – fabularną. Pierwsza przedstawia sylwetkę prezentowanego bohatera, druga najważniejsze elementy z życiorysu, ujęte we współczesnym kontekście.

Przybliżone zostają sylwetki:

  • Błogosławionej Małgorzaty Łucji Szewczyk, urodzonej w 1828 roku na Wołyniu, od roku 1890 związanej z miastem Bielsko – Biała oraz Oświęcimiem. Założone przez nią instytucje (przedszkola, świetlice środowiskowe, domy opieki) działają do chwili obecnej na terenie województwa śląskiego.
  • Błogosławionej Sancji Janiny Szymkowiak, urodzonej w 1910 roku w Możdżanowie. Z wykształcenia romanistka, związana z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu, w okresie II wojny światowej pracowała jako tłumaczka dla jeńców francuskich i angielskich przebywających na terenie Poznania.
  • Świętego Jana Sarkandra, urodzonego w 1576 roku w Skoczowie. Jego życie było ściśle związane z historią Moraw. Niesłusznie oskarżony o zdradę stanu i narodu, zmuszany do zdradzenia powierzonej mu przez władcę tajemnicy, poddany okrutnym torturom pozostał wierny danemu słowu.

Celem projektu jest edukacja i krzewienie kultury wśród młodzieży oraz ugruntowywanie tradycji. Atrakcyjna forma przekazu ma zachęcić młodych ludzi do rozwijania swoich talentów, poznawania lokalnej kultury i historii. Biografie i kluczowe wydarzenia z życia tych wybitnych osób zostały przedstawione w sposób wspierający proces kształtowania dojrzałej osobowości, w tym poznania siebie, kształtowania charakteru, wszechstronnego rozwoju osobistego oraz udziału w życiu społecznym.

Realizacji podjęli się:

  • Rafał Sakowski (IRIS Media) – reżyser,
  • siostra Daria Dobrowolska – scenarzystka i koordynator merytoryczny,/li>
  • Tadeusz Chudy – operator,
  • Róża Misztela – dźwiękowiec,
  • grupa teatralna Wj 12 z Żywca.