+48 795 520 177 fundacjaluce@gmail.com

KS LUCE Bielsko-Biała

Informujemy, że od października rozpoczynamy działalność naszego Klubu Sportowego LUCE Bielsko-Biała.

Każdy może zostać członkiem klubu, zarówno dzieci jak i dorośli.

W Klubie na chwilę obecną będą działały dwie sekcje:
-unihokej dla dzieci i dorosłych,
-hokej dla dzieci i dorosłych.

Każdy może zostać członkiem KS LUCE Bielsko-Biała, należy jedynie wypełnić deklarację członkowską, dostępną na recepcji w LUCE Arena.
Bycie członkiem klubu niesie za sobą wiele korzyści, m.in. wstęp na wszystkie treningi w miesiącu w danej dyscyplinie, dostęp do klubowego sprzętu oraz dodatkowo możliwość bezpłatnego korzystania z rolkowiska w czasie jazdy dowolnej.

Informacje dotyczące opłacania składki członkowskiej KS LUCE Bielsko-Biała:

 1. Unihokej:
  -dzieci* – 90zł / miesiąc (treningi 3x w tygodniu plus bezpłatne korzystanie z rolkowiska oraz możliwość uczestniczenia w treningach sekcji hokeja na rolkach)
  -dorośli – 97 zł / miesiąc (treningi 3x w tygodniu plus bezpłatne korzystanie z rolkowiska)
 2. Hokej na rolkach: -dzieci* – 90zł / miesiąc (treningi 3x w tygodniu plus bezpłatne korzystanie z rolkowiska oraz możliwość uczestniczenia w treningach sekcji unihokeja), -dorośli – 97zł / miesiąc (treningi 2x w tygodniu plus bezpłatne korzystanie z rolkowiska).
 3. Składki członkowskie powinny być opłacane przelewem do 5-tego dnia każdego miesiąca na konto Klubu:
  PL 39 1050 1070 1000 0090 3134 8437.
 4.  Składki mogą być opłacane z góry za więcej niż jeden miesiąc.
 5. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:
 • a) „składka członkowska”,
 • b) imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka (nie dotyczy członków, którzy dokonują przelewu ze swojego rachunku bankowego),
 • c) okres za jaki dokonana jest opłata – miesiąc lub miesiące (nie dotyczy członków, którzy mają uruchomione w banku stałe zlecenie opłacania składek).
6. Zarząd Klubu może zmniejszyć lub zwolnić z opłaty członkowskiej ze względu na sytuację materialną członka KS LUCE Bielsko-Biała (zgodnie z założeniami LUCE Team względy finansowe nie mogą być barierą w uprawianiu sportu).
* opłata miesięczna za drugie i kolejne dziecko 70 zł.

Zapraszamy!!!